Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

Soal Ulangan Harian Bahasa Jawa Kelas III Semester 2

Soal Ulangan Harian Bahasa Jawa Kelas III Semester 2
Download soal ulangan harian (UH) mata pelajaran bahasa daerah Jawa kelas 3 semester 2.
Program muatan lokal wajib mata pelajaran bahasa daerah, salah satunya adalah bahasa daerah Jawa. Dalam selang waktu yang tetap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih, guru akan mengadakan Ulangan Harian (UH).

Baca juga: Soal UKK Semester 2 Kelas 3 dan Kunci Jawabannya

Tujuan dilaksanaknnya Ulangan Harian, khususnya mata pelajaran Bahasa Jawa kelas 3 SD di Semester 2 ini adalah untuk memantau kemajuan belajar setelah proses pembelajaran satu atau lebih KD dan engevaluasi pembelajaran pada KD yang tidak mencapai ketuntasan sebagai dasar pelaksanaan remedial dan pengayaan.

CONTOH ULANGAN HARIAN BAHASA JAWA KELAS 3 SEMESTER 2

I. Wenehana tandha ping ( X ) ing aksara a, b, c, utawa d kang dadi wangsulan kang kok anggep paling bener!

6. Golek kawruh iku luwih utama tinimbang golek….
a. pengalaman
b. ilmu
c. bandha
d. kapinteran

7. Horeging bumi iku diarani …
a. longsor
b. tsunami
c. geger
d. lindhu

8. Ibu lagi (goreng) tahu. Tembung ing jero kurung sing bener ...
a. nggoreng
b. gorengna
c. digoreng
d. gorengan

9. Bandha donya samangsa-mangsa bisa ....
a. ilang
b. butuh
c. awet
d. langgeng

10. Wong tuwa njaluk warah wong enom iku salokane ....
a. kebo kabotan sungu
b. Kebo ilang tombok kandhang
c. kebo nusu gudel
d. Kebo mlumpat ing palang

II. Isenana titik-titik ing ngisor iki nganggo tembung kang mathuk!

16. Kedadeyan sing dipengeti saben tanggal 2 Mei yaiku….
17. Raden Abimanyu iku putrane ....
18. Janaka iku kasatriyane ing ….
19. Bukumu (samak) supaya ora gampang rusak.
Tembung ing jero kurung yen digawe ukara pakon dadi ….
20. Dongeng kang nyritakake bangsane kewan diarani ….

Selengkapanya soal ulangan harian mata pelajaran bahasa daerah Jawa kelas 3 semester 2 dapat didownload di tauatn berikut ini:

* UH I BHS JAWA KELAS 3.doc
* UH 2 BHS JAWA KELAS 3.doc
* UH 3 BHS JAWA KELAS 3.doc

Hasil nilai ulangan Bahasa Jawa akan menjadi salah satu komponen penilaian hasil akhir belajar siswa (raport). Selain itu, ada nilai Ulangan Tengah Semester (UTS) dan Ulangan Akhir Semester (UAS). Semoga kumpulan soal ulangan harian di atas bermanfaat bagi guru, orangtua, maupun siswa.