Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

Soal Penilaian Tengah Semester 2 Mapel PAI BP Kelas 1

Soal Penilaian Tengah Semester 2 Mapel PAI BP Kelas 1

Guru mata pelajaran (mapel) Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti (PAI BP) di Sekolah Dasar (SD) harus melakukan penilaian dari 4 aspek yaitu penilaian spiritual (KI 1), penilaian sosial (KI 2), penilaian pengetahuan (KI 3) dan penilaian keterampilan (KI 4).

Pendidikan Agama dan Budi Pekerti menjadi salah satu mata pelajaran wajib pada Kurikulum 2013 (K-13) untuk SD yang terpisah dengan pembelajaran tematik. Penilaian PAI BP jenjang SD terdiri dari penilaian harian (PH), penilaian tengah semester (PTS) dan penilaian akhir semester/Tahun (PAS/PAT). 

SekolahDasar.Net akan membagikan bank soal Ulangan tengah semester (UTS) atau PTS semester genap PAI dan BP kelas 1 SD. Soal disusun sesuai kisi-kisi indikator Kompetensi Dasar (KD) yang dipelajari tengah semester 2. Berikut soal PTS PAI BP kelas 1 SD semester genap K-13:

SOAL PENILAIAN TENGAH SEMESTER II PAI BP KELAS 1

Ayo, kerjakan soal-soal berikut ini dengan benar! 

KD. 3.2 

1. Menyembah kepada Allah swt dengan cara ....
C. sholat
A. zakat 
B. puasa 

2. Memohon kepada Allah swt dengan cara ....
A. bernyanyi 
B. berdo'a
C. menari

3. Membaca surat al-Ikhlas sama dengan membaca sepertiga ....
A. al-Qur'an 
B. Tahajut 
C. malam

4. Allah swt tidak beranak dan tidak .....
A. diperanakkan 
B. Dilahirkan
C. dibandingkan

5. Allah swt Maha Esa, Esa artinya .
A. satu
B. Dua
C. tiga

6. Isi pokok surat al-Ikhlas menolak segala ....

7. Surat al-Ikhlas artinya ....

8. Tulislah bunyi surat al-Ikhlas ayat 1 !

KD. 3.7

9. Sebelum belajar kita membaca ...
A. Majalah
B. do'a
C. komik

10. Rabbi zidni ‘ilma warzuqni ....
A. rafi'an
B. Fahma
C. saliha

11. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqnat ....
A. tiba'ahu
B. tilba'u
C. qalbu

12. Agar menjadi orang yang berilmu, kita harus rajin ......
A. belajar
B. Bermain
C. beribadah 

13. Berdo'a merupakan inti dari ....
A. al-Qur'an
B. Ibadah
C. sholat

14. Cara berdo'a yang baik, dengan suara yang ....

15. Apa yang dibaca bila akan memulai pekerjaan yang baik ?

16. Tulislah bunyi do'a sebelum belajar !

KD. 3.14

17. Allah swt akan mengangkat derajat orang yang beriman dan ....
A. berharta
B. Bertahta
C. berilmu

18. Nama asli Nabi Idris as adalah ....
A. Khanukh 
B. Munaf
C. Khalid 

19. Nabi Idris as merupakan manusia pertama yang menulis dengan ....
A. kapur 
B. Pena
C. tinta

20. Nabi Idris as orang yang pertama pandai menjahit .....
A. pakaian 
B. Kain
C. jerami

21. Nabi Idris as sangat rajin mengkaji ajaran.... 
A. Islam 
B. Allah swt
C. Al-Qur'an

22. Allah swt memberikan anugerah kepada manusia berupa akal ...
A. Fikiran 
B. Otak
C. Perasaan 

23. Dengan pandai membaca dan menulis akan menjadi orang yang ..... 

24. Dimana Nabi Idris as dilahirkan ?

25. Apa yang kita dapatkan bila kita rajin belajar ? 


Soal ulangan tengah semester atau soal penilaian tengah semester (PTS) mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti (PAI BP) kelas 1 SD semester 2 disusun sesuai materi yang ada di buku siswa dan buku guru PAI BP Kelas 1 SD K-13 revisi terbaru.

Untuk bahan persiapan anak-anak menghadapi PTS semester 2, anak-anak kelas 1 SD dapat mengerjakan soal-soal PTS PAI BP di atas yang belum disertai dengan kunci jawabannya. Soal PTS PAI dan BP kelas 1 terdiri dari soal pilihan ganda dan soal isian.