Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

Soal PTS Semester 2 Kelas 1 Mapel Bahasa Jawa

Soal PTS Semester 2 Kelas 1 Mapel Bahasa Jawa

SekolahDasar.Net
 akan membagikan soal penilaian tengah semester 2 atau PTS semester genap kelas 1 mata pelajaran (mapel) Bahasa Jawa. Soal PTS semester 2 kelas 1 mapel Bahasa Jawa KD 3.1 dan KD 3.2 yang disusun berdasarkan kisi-kisi PTS ini dilengkapi dengan kunci jawabannya.

KISI-KISI SOAL PTS SEMESTER 2 KELAS 1 BAHASA JAWA

  • 3.1.1 Menyebutkan dan mengartikan kata – kata sulit yang digunakan dalam tembang dolanan secara lisan
  • 3.1.2 Menjawab pertanyaan tentang isi tembang dolanan
  • 3.2.1 Menyebutkan tokoh dalam dongeng
  • 3.2.2 Menjawab pertanyaan tentang dongeng yang didengar dan menyebutkan nilai nilai luhur yang ada dalam dongeng

SOAL PTS SEMESTER 2 KELAS 1 BAHASA JAWA

Wacanen Kanthi Premati !
             
I. Wenehana tandha ping ( X ) ana ing aksara a, b, c utawa d ing sangarepe pratelan kang paling bener !

siji loro telu
tangane sedheku
ngrungokake  bu guru
menawa didangu
papat nuli lima
lungguhe sing tata
aja padha sembrana
mundhak ora bisa
KD 3.1

1. Siji loro telu  ...  sedheku
a. sirahe
b. sikile
c. tangane

2. Tangane sedheku ing ndhuwur ....
a. kursi
b. meja
c. tas

3. Ngrungokake bu guru menawa ....
a. di prentah
b. didukani
c. didangu

4. Yen didangu bu guru kudu....
a. meneng
b. mangsuli
c. nesu

5. Papat nuli .....
a. lima
b. nem
c. pitu

6. Sing tata iku ....
a. mlakune
b. lungguhe
c. turune

7. Aja padha sembrana mundhak ora ....
a. pinter
b. munggah
c. bisa

8. Menawa mirengake bu guru nganggo ....
a. mripat
b. irung
c. kuping

9. Papat basa kramane ....
a. tiga
b. sekawan
c. gangsal

10. Kula kelas ....
a. setunggal
b. kalih
c. tiga

KD 3.2

Sipate semut rukun gotong royong lan dhisiplin
semut tiba ing banyu
semut glagepan
semut arep klelep
semut ditulungi kutilang
semut matur nuwun

11. Sipate semut iku....
a. dhisiplin
b. males
c. nakal

12. Semut tiba ing ....
a. lemah
b. kali
c. banyu

13. Semut ditulungi dening ....
a. kutilang
b. bocah
c. iwak

14. Semut glagepan amarga arep ....
a. mati
b. klelep
c. tiba

15. Kutilang iku klebu jenising ....
a. iwak
b. ula
c. manuk

16. Semut ditulungi kutilang semut  ....
a. matur nuwun
b. nuwun sewu
c.nyuwun pamit

17. Semut dening kutilang diwenehi ....
a. suket
b. kembang
c. godhong

18. Semut yen ketemu kanca padha ....
a. salaman
b. nakalan
c. tukaran

19. Sipate semut sing perlu ditiru ....
a. nakal
b. rukun
c. males

20. Seneng nulung iku sipat ....
a. apik
b. ala
c. lumrah

II. Isenana cecek – cecek ing ngisor iki nganggo tembung kang mathuk !

KD 3.1

21. Ngrungokake bu guru menawa ....

22. Sing sedheku iku ....

23. Yen kepengin pinter  kudu sregep ....

24. Yen lagi diwulang lungguhe sing ....

25. Aja padha sembrana mundhak ora ....

KD 3.2

26. Semut tiba ing ....

27.  Semut ditulungi ....

28. Kutilang iku kewan sing seneng ....

29.  Menawa ditulung kudu ....

30. Kutilang duwe cuwiwi gunane kanggo ....

III. Wangsulana pitakon – pitakon ing ngisor iki kanthi patitis !

KD 3.1

31. Ubahen nganggo basa krama !
a. loro
b. telu
c. papat

32. ben  -  sinau – sregep  -  pinter
Rakiten supaya dadi ukara kang bener !

KD 3.2

33. Tulisen nganggo aksara jejeg sambung 1
Semut kekancan karo kutilang

34.Sebutna 3 kewan sing bisa mabur !

35.Tulisen 3 sipate semut !