Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

Soal Penilaian Tengah Semester 1 Kelas 6 Bahasa Sunda dan Kunci Jawabannya


Untuk kelas 6 SD/MI di Jawa Barat, Bahasa Sunda menjadi mata pelajaran muatan lokal wajib. Untuk bahan persiapan anak-anak kelas 6 SD/MI menghadapi ulangan atau penilaian, bisa mengerjakan soal-soal latihan Bahasa Sunda.

Penilaian tengah semester (PTS) atau juga dikenal dengan Ulangan Tengah Semester (UTS) dilaksanakan sekitar akhir bulan September sampai awal bulan Oktober. Mapel Bahasa Sunda menjadi salah satu mapel yang harus disiapkan

SekolahDasar.Net akan berbagi soal ulangan atau penilaian tengah semester (PTS) kelas 6 semester 1 mapel Bahasa Sunda. Berikut soal PTS semester 1 kelas 6 mapel Bahasa Sunda yang dilengkapi dengan kunci jawabannya.

Soal Penilaian Tengah Semester 1 Kelas 6 Bahasa Sunda

I . Cakraan (X) aksara A, B, C atawa D dihareupeun jawaban anu bener !

1. Beja nu katarima tina koran, radio atawa televisi disebutna  . . . .
A. informasi
B. warta
C. amanat
D. piwuruk
2. Istilah sejen pikeun peta nyaeta . . . .
A. koran
B. jangkar
C. piwuruk
D. kar

10. Aya jalan komo meuntas, hartina . . . .
A. mupuas kanu keur cilaka
B. aya kahayang, tambah aya nu ngajak
C. tenang taya kasieun.  
D. jauh – jauh teu beubeunangan

11. Gaganti kolot urang di sakola teh  . . . .
A. ketua murid
B. guru
C. penjaga sakola
D. babaturan sakola

12. Kuring teh  . . . amanat ku Ema keur ka Santi.
A. katitipan
B. katitipkeun
C. titipan
D. titipkeun

13. Awakna leuleus teu aya tanaga ibarat . . .  kaibunan. 
A. bantal
B. kasur
C. kapas
D. keretas

II.  Eusian titik – titik di handap ieu ku jawaban nu merenah !

16. Dina ngaran patukangan, tukang moro sasatoan disebut . . . .
17. Nu kaasup babagean dina biantara nyaeta . . . .
18. Para siswa kudu baris heula samemeh asup ka sakola, para siswa = . . . .
19. Awakna jangkung badag siga . . . pangsisina.
20. Sinonimna gede hulu nyaeta . . . .

Download Soal Penilaian Tengah Semester 1 Kelas 6 Bahasa Sunda

Selengkapnya soal PTS atau soal penilaian tengah semester 1 pelajaran mulok Bahasa Sunda kelas 6 SD/MI yang disertai kunci jawabannya yang berformat .PDF dapat didownload melalui tautan berikut ini:


Soal PTS semester 1 Bahasa Sunda kelas 6 SD/MI disusun berdasarkan kisi-kisi. Soal PTS semester ganjil mapel Bahasa Sunda kelas 6 terdiri dari soal pilihan ganda dan uraian. Untuk bahan belajar, Anda dapat mendownload dan mengerjakan soal-soal latihan di atas.

Kunci Jawaban Soal Penilaian Tengah Semester 1 Kelas 6 Bahasa Sunda

1. B
2. D
3. D
4. D
5. C

6. A
7. B
8. A
9. D
10. B

11. B
12. A
13. C
14. D
15. C

16. Paninggaran
17. Bubuka, sambutan, eusi, panutup, doa
18. Siswa-siswa
19. Golek
20. Sombong
21. Leungeun kenca
22. Lebet sakola the tabuh 07.15, janten dongkapna kedah enjing-enjing
23. Bocokok
24. Monyet
25. Jaipongan, ketuk tilu