Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

Soal Sumatif Tengah Semester 1 Kelas 1 Mapel Bahasa Jawa dan Kunci Jawabannya

Soal Sumatif Tengah Semester 1 Kelas 1 Mapel Bahasa Jawa dan Kunci Jawabannya

Jenis penilaian pada Kurikulum Merdeka kelas 1 SD ada dua, yaitu sumatif dan formatif. Penilaian sumatif tujuannya untuk dasar penentuan kenaikan kelas. Tes sumatif dapat dilakukan di tengah dan akhir semester. Berikut soal sumatif tengah semester 1 kelas 1 mata pelajaran Bahasa Jawa dan kunci jawabannya:

Soal Sumatif Tengah Semester 1 Kelas 1 Mapel Bahasa Jawa

I. Wenehana tanda ping ( X ) ing wangsulan A, B utawa C ing sangarepe pratelan kang trep!

Teks wacan kanggo soal nomer 1 – 3.

ayo kenalan karo aku

aku roni,saiki aku kelas siji
umurku nem taun. aku seneng maca lan nulis
omahku ing dalan diponegoro
sedulurku cacahe siji
adhikku jenenge rani
bapakku asmane pak faris
ibuku asmane bu leni

1. sing saiki kelas siji yaiuku...
A. budi
B. ali
C. roni

2. omahe roni ing dalan...
A. melati
B. diponegoro
C. merdeka

3. asmane bapak lan ibue roni yaiku...
A. pak budi lan bu susi
B. pak faris lan bu leni
C. pak toni lan bu ida

4. gambar ing dhuwur swarane ....
A. kring kring
B. dher dher
C. brum brum

5. swara pitik jago yaiku ....
A. kukuruyuk
B. kwek kwek kwek
C. meong meong

6. sing kanggo lungguh yaiku...
A. meja
B. lawang
C. kursi

7. ani maca buku ana ing ....
A. perpustakaan
B. rumah sakit
C. pasar

8. menawa matur marang wong tuwa kudu ....
A. meksa
B. banter
C. sopan

9. gundul gundul pacul iku tembang ....
A. dolanan
B. macapat
C. modern

10. yen bubar adus terus ... ben awake garing.
    A. mangan
B. andukan
C. dandan

II. ceceg-ceceg ngisor iki isenana nganggo tembung sing trep!

11. cit-cit-cit iku swarane ....

12. bocah sekolah kudu sregep ....

13. pitik duwe sikil cacahe ....

14. Sluku – sluku bathok, bathoke ....

15. yo ayo padha dolan ing plataran.
 padhang rembulan, padhange kaya ....

III. wangsulana pitakon-pitakon iki kanthi pratitis!

16. sebutno 3 wae judul tembang dolanan!

17. Sebutna 3 wae kewan sing pakanane suket !

Kunci Jawaban Soal Sumatif Tengah Semester 1 Kelas 1 Mapel Bahasa Jawa

I. Pilihan ganda
   1. C
   2. B
   3. B
   4. B
   5. A
6. C
7. A
8. C
9. A
10.B

II. Isian
   11. tikus
   12. sinau
   13. loro / 2
   14. ela...elo
   15. rina

III. Uraian
16. gundul-gundul pacul, sluku-sluku bathok, menthog-mentog.
17. Sapi, wedhus, jaran (kebijakan guru)

Download Soal Sumatif Tengah Semester 1 Kelas 1 Mapel Bahasa Jawa

Soal sumatif tengah semester 1 kelas 1 mata pelajaran Bahasa Jawa Kurikulum Merdeka dalam format pdf dapat Anda download di sini. Bagikan juga dengan yang lain, semoga bermanfaat.