Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

Kunci Jawaban Soal PAT Kelas 5 Mapel Bahasa Jawa

Kunci Jawaban Soal PAT Kelas 5 Mapel Bahasa Jawa

Sebelumnya, SekolahDasar.Net telah membagikan soal penilaian akhir tahun (PAT) atau UAS semester 2 pelajaran muatan lokal Bahasa Jawa kelas 5 sesuai Kurikulum 2013. Soal PAT kelas 5 SD mapel Bahasa Jawa berupa soal pilihan ganda yang disusun berdasarkan kisi-kisi. Soal PAT Bahasa Jawa Kelas 5 tersebut dapat dilihat melalui link berikut ini:

Soal PAT Kelas 5 Mapel Bahasa Jawa dan Kunci Jawabannya

Nah, kali ini SekolahDasar.Net akan membagikan kunci jawaban dari Soal PAT kelas 5 mapel Bahasa Jawa di atas. Tentu saja, ini untuk membantu siswa kelas 5 untuk belajar persiapan PAT mapel Bahasa Jawa. Untuk menyamakan berikut contoh soal dan jawaban Soal PAT kelas 5 SD mapel Bahasa Jawa.

Wenehana tandha ping (x) ing huruf a, b, c, utawa d wangsulan kang bener!

1. Teks sing nggambarake samubarang utawa sawijining bab kanthi kahanan sing sabenere, jlentreh, njlimet, utawa sanyatane sahingga para pamaca kaya-kaya weruh utawa ngalami dhewe bab sing diandhrake diarani teks ...
a. deskripsi
b. narasi
c. argumentasi
d. eksposisi

2. Sing kalebu cirine teks dheskripsi ing ngisor iki yaiku ....
a. Ana paraga lan pewatakane.  
b. Karangan disusun adhedhasar urutan wektu.
c. bab kang diandharake minangka asli pengamatan panca indera.
d. Kedadeya kang diandharake mung imajinasi wae.

BERIKUT KUNCI JAWABAN SOAL PAT KELAS 5 MAPEL BAHASA JAWA

 
1. A
2. C
3. A
4. C
5. B
6. D
7. B

8.    C
9.    A
10.   D
11.   B
12.   D
13.   A
14.   D
15.   A
16.   C
17.   B

18.    D
19.    A
20.    C
21.    B
22.    D
23.    C
24.    D
25.    A
26.    B
27.    C

28.    B
29.    B
30.    C
31.    D
32.    A
33.    B
34.    D
35.    B

Untuk bahan persiapan anak-anak menghadapi ujian akhir tahun atau ulangan akhir semester 2 mata pelajaran Bahasa Jawa, khususnya kelas 5 SD yang menggunakan Kurikulum 2013 (K-13) dapat mengerjakan soal-soal latihan ulangan PAT Bahasa Jawa di atas yang disertai dengan kunci jawabannya.